Książki

Ostatnie westchnienie Maura; Salman Rushdie

Wschód; Salman Rushdie

Kroniki tom I; Salman Rushdie

Czardasz z mangalicą; Jura Rushki

Kroniki tom I; Salman Rushdie